Surullisenkuuluisa avolouhos

Bussipysäkin kyltti rotkon reunalla muistuttaa ajotiestä, joka katosi vuonna 1982 noin klo 17:30. Vuonna 1982 tapahtunut laaja avolouhoksen maanvajoama laajenee edelleen ja sen luomat jatkuvat muutokset näkyvät tänäkin päivänä alueen maastossa.

Kuvat Urbanex Ninjalle lahjoitti: instagram: axeltroberg

Vuoden 1982 sortuminen

Joulukuun 11. päivänä satanut ensilumi oli peittänyt ajotien varovaiseen lumikerrokseen. Rauhallisen joulukuisen illan keskeytti avolouhokselta kuuluva matala ja kumea jytinä, jonka voima sai maan tärisemään. Ennakkoa tulevasta osoittivat lähialueen koirat, joiden levottomuus oli silmiinpistävää.

Katso video

Yllätysten ilta

Mansardikattoisessa entisessä kaupparakennuksessa vietettiin normaalia iltaa. Jyrinän herättämänä asukkaat ihmettelivat poikkeavia ääniä ja ikkunasta vilkaisu osoitti rakennuksen viereisen tien kadonneen. Kadonneen tien reunalla keikkui auto puoliksi tyhjän päällä. Sen ajovalot valaisivat vuorotellen syntyneen vajoaman pohjaa ja sen seinämiä.

Sama auto oli juuri hetkeä ennen ajanut tuttua tietä. Autossa olleet mies ja nainen tuskin koskaan unohtavat näkyä, jossa tuttu tie katoaa ja mustanpuhuva tyhjyys valtaa näkökentän. Seurasi paniikkijarrutus ja väistö. Jarrut kirskuen auto koetettiin pysäyttää ennen ajoradan loppumista. Nopeinkaan reagointi ei olisi riittänyt ja auto liukui kielekkeen reunalle. Reaktionopeus pelasti pariskunnan, mutta vei auton.

Mies ja nainen onnistuivat pakenemaan riittävän ajoissa kiellekkeellä kiikkuvasta autosta. Entisen kaupan asukkaat ryntäsivät pihalle, mutta autoa ei enää näkynyt. Se oli pudonnut louhokseen. Jäljellä oli vain rotkon pohjalta leijuva savu.

Bussipysäkki louhoksen reunalla muistuttaa tiestä, joka ennen kulki nykyisen louhoksen kohdalla.

Varoitus!!!

Avolouhokseen ei tule mennä missään tapauksessa. Paikka on erittäin vaarallinen, sillä louhoksessa tapahtuu jatkuvasti maanvyörymiä. Oleskelua tulee myös välttää kaivoksen ympäristössä , sillä kaivoksen kuilut imevät maaainesta sillä seurauksella, että louhoksen reunat sortuvat ja aiheuttavat salakavalia ja syviä kuiluja. Kuilujen syvyydet voivat olla kymmeniä metrejä ja sinne tippuessaan henkilö kiilautuu kivimassojen väliin niin tiukasti että häntä on vaikea saada sieltä pois.

Muutamia vuosia sitten alueella tapahtui kuolemaan johtanut onnettomuus kun epäonninen seikkailija putosi syvään railoon. Pelastusmiehistöllä oli vaikeuksia saada uhri pois ja he joutuivat etenemään maata pitkin ryömien, sillä he eivät tienneet missä kohdassa olisi sammalpeitteinen tappava kuilu.

Maa hävisi jalkojen alta

Kaivoksessa tapahtunut suuri sortuma nielaisi maantien 100 metrin matkalta sekä osan vanhasta kaupparakennuksesta. Sortuma synnytti useita kymmeniä metrejä syvän montun kaivoksen kohdalle. Suuret henkilövahingot olivat lähellä, sillä linja-auto oli ajamassa romahtanutta tietä pitkin. Nopean toiminnan ansiosta kulkuneuvo saatiin käsimerkein pysäytettyä riittävän ajoissa. Linja-auton pysähdyspaikka olisi ollut sortuman toisella puolella ja välissä oli yli 50 metriä syvä pudotus.

Sortuman jälkeen huomattiin, että kalkkikaivoksen vanhan kaivostunnelin katto oli romahtanut ja että sortuma jatkui edelleen. Se eteni vähitellen niin, että vanha kaupparakennus oli pian sortunut louhokseen. Vanhan kaupparakennuksen viereen rakennettu kauppa päätettiin purkaa, sillä alueelle ei haluttu turvallisuussyistä ohjata ihmisiä. Paikka eristettiin kieltykyltein ja aidoin toivoen, että paikan tapahtumat unohtuisivat. yksi ihminen menehtyi pudottuaan halkeamaan. Hän oli tutkiessaan tutkimassa edellispäivänä tapahtunutta vajoamaa eikä tiennyt tilanteen vakavuutta.

Sortuma jatkoi kaksi päivää aktiivista laajentumistaan. Louhoksessa tapahtuu edelleenkin sortumia ja louhoksen eteläpuolella muutamat kaivokseen liittyvät talot ovat sittemmin sortuneet tai ovat vaarassa vajota louhokseen.

Ei alueelle ilman tietoa

Saavumme alueelle. Kielletyn alueen tunnistaa kieltokylteistä sekä vartiointiyrityksen taulusta, jolla luodaa mielikuvia auktoriteetista. Tänään auktoriteetit ovat turhia, sillä pääsemme tutustumaan paikkaan luvan kanssa. Ilman lupia emme tähän paikkaan eksyisi. Emme uskaltaisi, sillä alueella on jo tapahtunut yksi kuolemaan johtanut onnettomuus. Tänään meillä on käytössämme tieto turvallisesta maaperästä.

Suomen kallio tunnetaan jämeränä ikikalliona, mutta täällä yleisolettamus ei päde. Täällä maaperä on verrattavissa reikäjuustoon, jonka reiät ovat peitetty kevyellä sammalkerroksella ja varvuilla. Väärä askel sammalkerroksen päälle johdattaa kulkijan huimaan luisuun jopa kymmenien metrien kuiluun.

Kaivoksen historia

Alueen kaivostoiminta ulottuu 1320-luvulle, jolloin alueen eteläkärjessä aloitettiin louhinta. Myöhemmin kivenhakkaajat lahjoittivat kaivosalueen Turun tuomikirkolle varmistaakseensa sielujensa autuuden. Suurimittainen louhinta aloitettiin vasta 1800-luvun lopussa. Louhintaa suoritettiin pitkulaisten esiintymien suuntaisesti. Louhinta aloitettiin avolouhoksesta, mutta nopeasti siirryttiin maanalaiseen louhintaan, sillä esiintymät suuntasivat jyrkästi alaviistoon.

Kalkkilouhos suljettiin vuonna 2010 koska kalkkikiven louhinta nykyistä syvemmältä olisi tullut kannattamattomaksi. Kaivoksen syvimmäksi kohdaksi jäi noin 500 metriä.

Nykytilanne

Sortuma-alue on nykyisin aidattu, koska louhoksen läheisyydessä on hengenvaarallisia halkeamia. Louhoksen alue on epästabiili ja halkemia ilmestyy jatkuvasti uusiin paikkoihin. Halkeamien myötä paikalla on jatkuva sortumavaara. Sortumat ovat seurausta vanhoissa kaivoksissa tehdystä liiallisesta louhinnasta. Myös vuodenaikojen ja sääolojen vaihtelut vauhdittivat sortumia. Vesisateen, jäätymisestä aiheutuva laajenemisen ja sulamisen oravanpyörä tekevät kallioperän mikrohakeamista aikojen vaihtuessa rotkoja, jotka vuorollaan kaatuvat louhoksen pohjalle.

Vuonna 1982 tapahtunut sortuma ollut ensimmäinen. Ensimmäiset sortumat tapahtuivat jo ennen toista maailmansotaa.

Sortumalle johtava tie on peittynyt harvaan sammalpeitteeseen ja asfaltin halkeamista pistää esiin puunversoja

Avolouhoksen pohja koostuu eri kokoisista kivenlohkareista. Suurin osa näyttää siirtyneen paikoilleen lähiaikoina ja osoittaa sen, ettei avolouhoksen pohjalle ole mitään asiaa. Sortuman edetessä on paljastanut myös kaivoshistoriaa, kun vanhat maanalaiset kaivostunnelit näyttäytyvät kallioiden seinämissä syvennyksinä.

Katso lisää kohteita

esimerkkejä näkemistämme kohteista

Pin It on Pinterest