• Vaihteenvartijan koppi

Vaihteenvartijan koppi

ABB:n (ent. Strömberg) tehdasalueen aitojen ulkopuolelle on jäänyt vanha vaihteenvartijan koppi, jonka puulattia on antanut osittain jo periksi. Tuho oli saanut alkunsa rikkoutuneesta kattohuovasta, josta kosteus levisi lattialankkujen väliin muhimaan.

(Kiitokset artikkeliin saaduista lähdemateriaaleista ABB:n Maija Karhusaarelle sekä Seija Ihamäelle.)

Pitäjänmäen ja Valimon seisakkeen väliin jäävän Strömbergin tehtaan (nykyinen ABB) vaihdemiehen koppi on harvoja rakennuksia, jotka ovat muistona Pitäjänmäen vilkkaasta tavaraliikenteestä. Vanhoista ilmakuvista pystyy helposti selvittämään, että koppi on rakennettu paikalleen vuosien 1964-76 välisenä aikana. Strömbergin tehdasalueelle on jo 1930-luvulla kulkenut useita sivu- ja pistoraiteita, mutta aiemmin niillä ei ole ollut omaa koppiaan. Kopissa oli tällä hetkellä kirjoitustiski paperitöitä varten ja siellä on ollut oletettavasti kamiinalämmitys. Sisällä oli myös runsaasti katkottuja puhelinkaapeleita, joiden avulla pidettiin yhteyttä junanlähettäjiin sekä tehtaan lähettämöön.

On kuitenkin mahdollista ettei tässä kopissa koskaan suoritettu varsinaisesti junien kirjaamista, vaikka se selkeästi on rakennettu sitä varten. On oletettavaa että kirjaamisen ovat tehneet junanlähettäjät/junasuorittajat asemalla ja taas teollisuusalueelta lähtevien/saapuneiden lähetysten tiedot ovat kirjattu tavaramakasiinilla ja myöhemmin tavara-asemalla.

Elämä tavara-aseman aikaan

Pitäjänmäen tavaraliikenne oli vilkasta ennen nykyisiä raidemuutoksia. 1960-luvulla se oli yksi Suomen vilkkaimmista asemanseuduista alueen tehtaiden rahtimääriä vertaillessa. Pitäjänmäen tavara-asemalla oli tavara-aseman loppuun saakka useita sivuraiteita ja alueen suurimmat tuotantolaitokset saivat raiteet suoraan tehdasalueillensa. Sivuraiteet lähtivät Strömbergin tehtaiden (nykyinen ABB) lisäksi mm. Valimotien varressa sijaitsevalle teollisuusalueelle, Valiolle, Teknokselle, Jätekeskukselle, Sahakeskukselle, Laatikkotehtaalle, Renlundin Tiili Oy:lle, Rake:lle, Sanoma Oy:lle ja Paragon Oy:lle.

Vaihdemiehen kopin toisella puolella oleva Valimon seisake otettiin käyttöön alunperin Strömberg -nimisenä vuonna 1949, ja se toimi lähinnä Strömbergin tehtaan työntekijöitä varten. Vielä 1980-luvulla paikallisjunat pysähtyivät Valimossa vain tarvittaessa, mutta nykyään aseman käyttö on vilkasta.

1970-luvulle asti junaverkon¬†vaihteet puhdistettiin lumesta perinteisell√§ ’mies ja luuta’ menetelm√§ll√§.

Vaihteen vartijan koppi

Vaihdekopit

Vaihteenvartijan kopit olivat aikoinaan vaihdemiehien ja 60-luvulta lähtien vaihteiden kunnossapitäjän tukikohtia, joissa on myös säilytetty tarveaineita ja työssä tarvittavia työkaluja. Vielä 1970-luvulla vaihteet puhdistettiin lumesta käsivoimin lapioilla ja luudilla.

Vaihdemies odotteli kopissaan toimeksiantoa ja soiton tullessa käänsi vaihteet junanlähettäjän antamien määräysten mukaan. Mikäli alueella oli kaksi vaihdekoppia, niillä molemmilla oli oma merkkisoitto: pari-kolme pirausta lyhyitä ja pitkiä kun taas junanlähettäjällä oli merkkiäänenä tavallisesti yksi pitkä piraus.

Vaihdemiehet

Vaihdemies oli tutkinnon suorittanut ammattimies, jonka vastuulla oli saapuvan ja lähtevän tavaran kulku tehdastalueella. Vaihdemiehiä tarvittiiin turvaamaan junavaunujen esteetön kulku ja pitämään kulkutiet avoimena tavaralaitureille asti.

Vaihdemiehet olivat arvonsa tuntevia ratahenkilöitä,  joiden vastuullaan oli liikenteen ja siihen liittyvien toimintojen hoitaminen. Junien kulku oli hyvin kurinalaista sekä järjestettyä ja annettuja määräyksiä oli noudatettava minuutintarkasti. Kaikki puhelut junalähettäjien kesken merkittiin päiväkirjaan. Kirjaan merkittiin myös saapuvien ja lähtevien junien numerot, niiden saapumis- ja lähtöajat sekä ja saapuvat/lähtevät vaunujen sisällöt.

Katso ilmakuvista kopin historiaa

 • 1969

  Vuoden 1969 ilmakuvassa vaihdekopin tilalla on puu (kuvan keskellä) ja alueelle kulkee yksi pistoraide, joka jakaantuu kahdeksi.

  Vaihteen vartijan koppi
 • 1976

  Vuoden 1976 ilmakuvassa vaihteen viereinen maa-alue on karsittu ja siihen on rakennettu vaihdekoppi (kuvan keskellä). Tehdasalueelle on kaksi pistoraidetta.

  Vaihteen vartijan koppi
 • 1988

  Vuonna 1988 vaihdekoppi sekä kiskot teollisuusalueelle ovat vielä olemassa (kuvan keskellä), mutta ne eivät ole enää käytössä.

  Vaihteen vartijan koppi
 • 2001

  Vuoden 2001 ilmakuvassa kiskot teollisuusalueelle ovat poistettu ja vaihdekopin alue on päässyt metsittymään (kuvan keskellä).

  Vaihteen vartijan koppi

Junaliikenteen loppu

Tavaraliikenne tehdasalueelle väheni ja loppui kokonaan vuonna 1988, jolloin VR:n aloittama raidejärjestely saavutti Pitäjänmäen. VR:n kappaletavaraliikenteen uudelleenjärjestäminen oli muuttanut perinteikkäitä ja vilkkaita tavara-asemia, jonka seurauksena Malmin tavara-asema oli lopettttu vuonna 1976, Vallila 1987 ja Herttoniemi 1992. Kuljetukset keskitettiin tästä lähtien Pasilaaan rakennetulle tavarankuljetuskeskukselle.

Valtionrautateiden ja Helsingin kaupungin välisissä keskusteluissa oli tullut selväksi, että pääradan pistoraiteet joudutaan poistamaan. Tällaiset pistoraiteet olisivat olleet hengenvaarallisia nykyiselle raideliikenteelle. Tehtaiden kuljetukset olivat vuosituhannen vaihteeseen mennessä siirtyneet pääosin maanteille ja pistoraiteiden sulkeminen ei ollut enää tässä vaiheessa merkittävä muutos teollisuuden toiminnalle. Tavara-asemalle johtavat sivuraiteet sekä jäljellä olevat pistoraiteet poistettiin vuonna 1997 kaupunkiradan rakentamisen yhteydessä. Muutostyöt muuttivat tavaraliikenteen kokonaan henkilöliikenteeksi. 1960-luvulla alueen tilanne oli toinen ja kasvupotentiaalia nähtiin tavaraliikenteessä. Strömbergin pihalta viimeiset raiteet poistettiin vuonna 2003.

Artikkelissa on hyödynnetty ABB:ltä saatuja lähdemateriaaleja sekä historiikkeja. Kiitokset tiedoista kuuluvat ABB:n Maija Karhusaarelle sekä Seija Ihamäelle.

Vaihteen vartijan koppi
Vaihteen vartijan koppi
Vaihteen vartijan koppi
Vaihteen vartijan koppi
Vaihteen vartijan koppi

Katso lisää kohteita

esimerkkejä näkemistämme kohteista

Pin It on Pinterest

Share This