• Pispalan uittotunneli

Pispalan uittotunneli

Pispalan uittotunneli on ollut Tampereen kaupungille nolo hanke kaupungin rakennushistoriassa. Vuonna 1968 valmistuneesta puutavaran uittotunnelista oli määrä tulla merkittävä edistyshanke seudun puutavarateollisuudelle. Pispalan uittotunnelin turmioksi kävi kehitys, joka ehti tehdä tunnelin tarpeettomaksi ennen kuin se edes ehti valmistua. Tunnelin valmistuminen osui aikaan, jolloin rekkakuljetukset yleistyivät ja tukkipinot siirtyivät kumipyörien päälle. Avajaisten jälkeen todettiin ajan ajaneen uittojen ohitse ja tunneli suljettiin nopeasti neljäksikymmeneksi vuodeksi.

Kaksien avajaisten tunneli

Uittotunneli on saanut historiansa aikana kaksi avajaisjuhlaa. Ensimmäisiä avajaisia vietettiin 1968, kaksi vuotta rakennusprojektin aloittamisen jälkeen ja avajaisissa tunnelin läpi vedettiin näytösluonoisesti toistaiseksi ainoa ja viimeinen tukkinippu. Toiset avajaiset uittotunneli sai 4.6. 2013, jolloin se avattiin veneiden kuljetuksia varten. Tunnelia pitkin veneen voi siirtää traktorin vetämällä trailerilla Näsijärven ja Pyhäjärven välisellä maaosuudella. Uittotunneli helpottaa suurien huviveneiden kuljetusta, sillä sen läpi on mahdollista kuljettaa suurempia aluksia kuin katuverkossa. Kuljetusten ulkopuolella tunneli on päivisin vapaassa kevyenliikenteen käytössä. Uittotunnelin pohja ei ole alkuperäinen, vaan se on päällystetty liikennöintiä varten asfalttibetonimurskeella.

Avajaisissa vedetyn tukkipinon jälkeen tunneli suljettiin neljäksikymmeneksi vuodeksi.

Vilkas uittohistoria

Näsijärven ja Pyhäjärven välillä on ollut historiansa aikana useampia puutavarankuljetusteitä joista ensimmäiset rakennettiin harjun ylitse 1863. Tukkien siirtäminen on tehty hevosten sekä höyrykoneen voimalla.

Ensimmäinen uittotunneli valmistui 1930 ja se on vielä olemassa ja nähtävillä, mutta sen molemmat päät ovat tukittu. Tunneli oli vain kaksi metriä korkea, mutta silti sen läpikulkukapasiteetti oli jopa 2000 tukkia tunnissa. Sotavuosina vanhaa uittotunnelia käytettiin pommisuojana. Tukinuitto vanhassa uittotunnelissa jatkui 1960-luvulle saakka ja uuden suuremman uittotunnelin valmistuminen piti korvata se. Toisin kävi ja molemmat jäivät tarpeettomiksi.

Näsijärven portit

Pispalan uittotunneli

Pyöritä panoramakuvaa

Uuuteen käyttöön

Tunneli oli suljettu kesäkuuhun 2013 saakka yli neljänkymmenen vuoden kiinniolon ajan. 2000-luvulla viimeisetkin toivonrippeet tukkien uitosta hylättiin ja Pyhäjärven puolella sijainnut tukkienkäsittelylaitteisto purettiin. Jäljelle jäivät vain veteen vievät kiskot sekä vanha tukkien kuljetusvaunu. Vuoden 2008 aikana Näsijärven rantaan rakennettiin ajoluiska, jota pitkin traktorin trailerilla onnistuu veneiden nosto ja lasku.

Pispalan tunnelin pituus on 280 metriä ja sen halkaisija on 5,2 metriä.

Pispalan vanhan kirkon tuhoutuminen rakennusvaiheessa

Uittotunnelin rakennusvaiheessa tunnelin päällä olleiden rakennuksien perustukset kärsivät jonkin verran ja Pispalan kirkon uskotaan palaneen tunnelissa tehtyjen sähkötöiden vuoksi. Yöllä 4.2.1968 palanut Pispalan vanha kirkko oli arkkitehti Wivi Lönnin työnäyte. Kolme vuotta onnettomuuden jälkeen harjulaiset saivat uuden kirkon, mutta muisto vanhasta kirkosta on silti läsnä. Sen muistoksi uittotunnelin kattoon maalattiin 29.5.2013 musta risti. Keskiaikainen risti sijaitsee siinä kohtaa, jossa kirkko aikoinaan sijaitsi.

Vanha tukkien kuljetusvaunu, joka on jätetty muistuttamaan epäonnisesta hankkeesta.

Pispalan uittotunneli

Pyhäjärven puoleiset portit

Pispalan uittotunneli

Pyhäjärveltä Näsijärvelle trailerin kyydissä.

Pispalan uittotunneli

Pyhäjärvelle rakennettu veneiden nosto-/laskupaikka.

Pispalan uittotunneli

Kuljetustie on varattu veneiden siirtoihin.

Pispalan uittotunneli

Tukkien kuljetuksiin käytettyjä kiskoja on jätetty paikoilleen.

Pispalan uittotunneli

Katso lisää kohteita

esimerkkejä näkemistämme kohteista

Pin It on Pinterest

Share This