Perikunnan mädättämä perintötalo

Perikunnan mädättämä perintötalo

Suomessa on melkoinen määrä mätäneviä perikunnan omistuksessa olevia omakotitaloja, jotka ajautuvat purkukuntoon vuosikausia jatkuneen riitelyn seurauksena. ”Ilmainen” raha saa ihmisistä rumimman puolen esiin. Perintöriidoissa kymmenen vuoden riita-ajat eivät ole harvinaisia.

Tässä talossa perikunnan riidat ovat tärkeämmässä asemassa kuin talon säästyminen ja sopu. Riitaisa suku ei ole saanut tehtyä omaisuudenjakoa osakkaiden eriävien mielipiteiden vuoksi. Perikunnan sisältämien riitojen kärsijänä on 1900-luvun alussa rakennettu talo, jonka taru on hyvin todennäköisesti päätttymässä hölmöön kiistaan.

Aikoinaan taloa asutti useampi perhe. Vähitellen asukkaat halusivat siirtyä taloihin, jotka tarjosivat nykyaikaisien vaatimuksien mukaisia elinympäristöjä. Jatkuvalle puulämmittämiselle ja vedenkantamiselle haluttiin vaihtoehtoja. Monissa taloissa oli kuuleman mukaan jo asunnon sisällä vesivessakin. Viimeiseksi asukkaaksi jäi lopulta pappa, joka jaksoi viimeisinä vuosina pitää enää yhtä alakerran huonetta lämpimänä. Nyt on kulunut jo kolme vuotta siitä kun takapihan huussin luokse ilmestyi viimeisen kerran lumeen tallattu polku. Perintöriidat alkoivat ja tekivät talon historiaan ikävän tahran.

Perikunnan mädättämä perintötalo

Katso video

Yleistä perikunnan riidoista

Perijöiden kesken käydään vuosikausia kestäviä raastavia perintöriitoja aivan typeristä asioista, joista tärkeimpänä esille nousevat periaatteet ja muistot. Jokaisella perikunnanjäsenellä on oma näkökulmansa asioiden kulkuun ja harvoin nämä ovat samassa linjassa muiden perijöiden kanssa. ”Ilmaiseksi” saamiseen tulee erikoinen psykologinen ilmiö: asiat muuttuvat helposti periaatteen kysymyksiksi. Riidat ”periaatteista” vievät vuosia.

Kymmenen vuoden perintöriidat eivät ole Suomessa harvinaisia.

Kaikki edesmenneet eivät ole tehneet testamenttia, vaan ovat sinisilmäisesti uskoneet, että perikunta sopii kaiken hyvässä hengessä ja demokraattisesti.  Osa perikunnan osakkaista ei suostu talon myymiseen, mutta ei halua myöskään ostaa muiden osuuksia. Taloon liittyy paljon muistoja, joiden vuoksi talo annetaan mädäntyä hiljalleen. Kukaan ei ehdota mitään eikä kukaan huolla taloa. Vaalitaan vainajan muistoa. Kiinteistöt rapistuvat, kun kukaan ei yhteisomistuksessa tee ylläpitotöitä eikä halua käyttää omaa rahaa korjauskuluihin ilman tietoa tulevasta. Viimein räystäät tippuvat lumien voimasta ja vesi pääsee sisälle. Piippu romahtaa ja saunan lattian läpi sujahtaa jalka, mutta riitely jatkuu niin kauan kuin perikunnalla on jotain jaettavaa.

Väärä käsitys arvosta

Jokaisella perikunnan osakkaalla on eri käsitys talon arvosta. Toisen mielestä talossa ei ole mitään vikaa kun toinen tietää talon olevan purkukuntoinen. Ongelmallisissa tilanteissa perinnön jako pitkittyy, sillä myynti on lähes mahdotonta mikäli yhteisymmärrystä asioista ei synny. Tietyissä tapauksissa helpoimmalla pääsisi, jos joku perikunnan osakkaista haluaisi lunastaa muiden osuudet. Tällöin edunvalvoja voi pyytää kiinteistövälittäjältä arviota talon myyntiarvosta, jonka perusteella määritellään perikunnanosakkaiden osuus.

Kiinteistövälittäjän matala hinta-arvio voi olla monelle perikunnan osakkaalle liian pieni. Taloon ja paikkaan liittyy niin paljon muistoja jotka hämärtävät talon nykykunnon ja remontointitarpeen.

Perikunnan mädättämä perintötalo
Perikunnan mädättämä perintötalo

Miten toimia?

Talo on parempi pitää lämmitettynä vaikka se ei olisikaan asuinkäytössä. Jakamattomassa kuolinpesässä kulut kuuluvat ensisijaisesti kuolinpesälle, mikäli sillä on varaa maksaa niitä. Muutoin kulut jaetaan tasapuolisesti osakkaiden kesken. Toimivan perinnönjaon saa perustamalla yhdistyksen, jolle laaditaan tiukat säännöt. Riidanhaluiset ostetaan ulos ja ennakkoon sovitulla summalla osallistutaan talon ylläpito- ja kunnostuskuluihin. Talkootöiden tekemättä jättämisellä lankeaa automaattisesti sakko.

Perikunnan mädättämä perintötalo
Perikunnan mädättämä perintötalo

Pesänjakaja jos muu ei onnistu

Kuolinpesän omaisuus tulisi jakaa, jos yksikin pesän osakas niin vaatii. Lakimies on oikea ratkaisu mikäli kaikki osakkaat eivät lähde mukaan omaisuuden jakoon. Sukuriitoja on turha vatvoa vuosi toisensa perään, sillä asunnon ylläpidosta kertyy kuluja sähköistä, lämmmityksestä, vakuutuksista, kiinteistöveroista, talvikunnossapidosta, jäte- vesimaksuista jne.

Perikunnan mädättämä perintötalo
Perikunnan mädättämä perintötalo
Perikunnan mädättämä perintötalo
Perikunnan mädättämä perintötalo
Perikunnan mädättämä perintötalo
Perikunnan mädättämä perintötalo
Perikunnan mädättämä perintötalo

Katso lisää kohteita

esimerkkejä näkemistämme kohteista

Pin It on Pinterest

Share This