Keretin kaivostorni

Urbanex Ninja - Urban Exploring

Keretin torni, Outokumpu

Saimme mahdollisuuden tutustua Outokummun vanhaan kaivostorniin, joka on jätetty paikoilleen muistuttamaan kaivoshistorian ajoista.

Mitä tapahtuu kaivostoiminnan jälkeen kun poissa ovat työmiesten huudot, kaivosjunien kolke ja kiviporien jyske? Jäljelle jäävät vain hiljainen tuuli vinkumassa tyhjässä tornissa sekä kaivosmiesten kylmenneet työkalut.

Olimme tutustumassa Outokummun vanhaan kaivostoimintaan. Siihen kuului olennaisena osana Keretin kaivostorni, jonne suuntasimme matkamme. Jo kaivosalueella onni oli puolellamme, sillä nopeasti yksi meistä huomasi avonaisen oven, joka johti kaivostornin huipulle. 96 metriä ja 338 rappusta oli unelmiemme välissä.

Keretin kaivostorniin kulku on vain metallisia rappusia pitkin. Hissi ylös olisi olemassa, mutta hissin ovi on hitsattu kiinni. Sähkötkin ovat katkaistu.

Kaivostorniin ei pääsee omatoimisesti, ainoastaan opastetut retket ovat ainoa mahdollisuus tutustua torniin. Jokaisen retkelle osallistuu kolme opasta. Yksi alhaalla, yksi keskivaiheilla ja yksi ylhäällä.

Outokummun kuparikaivoksen tarina saa tarinan alun Rääkkylän laivaväylältä vuonna 1908. Laivaväylän ruoppaustöiden aikana ruoppaajat löysivät suuren kellertävän kiven, jonka Helsingin Geologian tutkimuslaitos vahvisti sisältävän runsaasti kuparia. Kuparisuonta etsittiin aluksi Rääkkylän ympäristöstä, mutta turhauttavien etsintöjen jälkeen etsintäaluetta laajennettiin. Lopulta 17. maaliskuuta 1910 Outokummussa osui timanttikairan terä kuparisuoneen.

1900-luvun alussa Savon ja Karjalan rajamailla sijainnut Outokumpu oli pieni kylä muiden Suomen pienten kylien joukossa. Kuparimalmin löytyminen aloitti kasvavan kaupungin teollistumisen ja kehityksen.

Kaivostoiminta muodosti Outokummusta merkittävimmän kaivoskaupunkimme. Kaivoksista saatiin kuparin ohella sinkkiä, nikkeliä, kobolttia, rautaa, kultaa ja hopeaa.

Keretin vanha kaivosalue sijaitsee kahden kilometrin päässä Outokummun keskustasta. Keretin kaivos avattiin vuonna 1954. Sen kaivostorni on yksi Euroopan korkeimpia kaivostorneja. Korkeutta sillä on 96 metriä ja se sisältää 338 rappusta. Tornin huipulta avautuvat kauniit maisemat oli kaivosalueen.

Vanhasta kuparikaivoksesta on enää jäljellä nostotorni, tornimurskaamo ja lohkaresiilo. Kaivostoiminta päättyi Outokummussa lopullisesti vuonna 1989.

Kaivostoiminnan myötä maan alle syntyi noin 500 kilometriä kaivoskuiluja, jotka ovat kaivoksen huollon loppumisen jälkeen suurelta osin täyttyneet vedellä. Keretin torni on ainoa rakennus alueella, mutta tornin pinnasta huomaa, että sen kyljessä on ollut rakennuksia, jotka ovat toimineet mm. rikastinlaitoksena. Paikalla on myös ollut köysirata Mökkivaaraan, mutta näistä on löydettävissä enää muutamia kannatintolppa. Tolpat ovat nähtävissä Outokumpuun vievän tien vieressä.

Rakennus sisältää kolme eri kokoista tornia, joista pienin on ollut malmisiilo. Korkeimmassa tornissa sijaitsi nostotorni ja sen huipulla oli valvomo. Korkeimpaan torniin oli myös sijoitettu murskain, jolla kaivoksesta louhittu kiviaines murskattiin pienemmäksi. Keskikokoinen torni oli laitteistosali.

Keretin kaivoksen historia loppui vuoteen 1989, jolloin kaivoksen ovi laitettiin lopullisesti säppiin.

Katso videoita kaivostornista

1
2
3
4
5
1

Malmisiilo

2

Nostotorni

3

Valvomo

4

Laitteistosali

5

Rikastin- ja tuotantolaitoksien jäänteet näkyvät tornin seinämissä

Portaat ovat hissiä turvallisempi vaihtoehto.

Keretin torni, Outokumpu
Keretin torni
Keretin torni
Keretin torni
Keretin torni

Kuljetin…

Keretin torni, Outokumpu

Tekniikka poistettu, mutta kaivostoiminnan tunnelma on jäänyt.

Keretin torni, Outokumpu
Keretin torni
Keretin torni
Keretin torni

Tornista on miellytttävät maisemat.

Keretin torni, Outokumpu

Facebook

Katso lisää kohteita

esimerkkejä näkemistämme kohteista

Urbanex Ninja - Urban Exploring

Mustanaamio kuiskaa:

Ota vain valokuvia, jätä vain jalanjälkiä

Share This